Göm meny

Matematik

726G35 Diskret matematik och logik för Systemvetenskap (kandidat)
764G01 Linjär algebra för Statistik och dataanalys (kandidat)
764G03 Flervariabelanalys för Statistik och dataanalys (kandidat)
764G07 Matematisk analys för Statistik och dataanalys (kandidat)
764G08 Linjär algebra för Statistik och dataanalys (kandidat)
91MA12 Matematik: Geometri för Lärarutbildning
91MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
91MA14 Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
91MA15 Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
91MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
91MA32 Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering för Lärarutbildning
91MA33 Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
91MA39 Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
91MAD9 Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
91MAV1 Matematik: VFU för Lärarutbildning
91MAV9 Matematik: VFU för Lärarutbildning
92MA12 Matematik: Geometri för Lärarutbildning
92MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
92MA14 Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
92MA15 Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
92MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
92MA32 Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering för Lärarutbildning
92MA33 Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
92MA39 Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
92MAV1 Matematik: VFU för Lärarutbildning
92MAV9 Matematik: VFU för Lärarutbildning
93MA52 Matematik: Matematikdidaktik 3 för Lärarutbildning
93MA54 Transformteori för Lärarutbildning
93MAV3 Matematik: VFU för Lärarutbildning
93XMA1 Matematik: Examensarbete 1 för Lärarutbildning
972G10 Matematik 1 (för grundlärare F-3) för Lärarutbildning
973G10 Matematik 1 (för grundlärare 4-6) för Lärarutbildning
9AMA57 Matematik: Diskret matematik, matematiska modeller och modellering (61-75 hp) för Lärarutbildning
9AMA74 Matematik (91-105 hp) för Lärarutbildning
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning
9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 för Distanskurser
9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 för Distanskurser
9GMA04 Matematik: Envariabelanalys 2 för Lärarutbildning
9GMA06 Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
9GMA08 Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83hp) för Lärarutbildning
BML301 Matematik 3C för basår för Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår)
BML401 Matematik 4 för basår för Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår)
BML402 Matematik specialisering för basår för Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår)
ETE306 Diskret matematik för Fristående kurser
ETE325 Linjär algebra för Fristående kurser
ETE373 Diskret matematik med algebra för Fristående kurser
ETE381 Linjär algebra för Fristående kurser
ETEX01 Tillämpad topologi för Fristående kurser
MATEM2 Matematik - kurspaket, 14 hp för Fristående kurser
NMAA06 Analys i en variabel (för kemi) för KB (Kemi molekylär design kandidat)
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs (för kemi) för KB (Kemi molekylär design kandidat)
TADI31 Diskret matematik, Ing för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TAIU05 Linjär algebra för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TAIU08 Flervariabelanalys för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TAIU10 Analys i en variabel för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TATA16 Linjär algebra för KB (Kemisk biologi civing)
TATA16 Linjär algebra för TB (Teknisk biologi civing)
TATA24 Linjär algebra för D (Datateknik civing)
TATA24 Linjär algebra för IT (informationsteknologi civing)
TATA24 Linjär algebra för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA24 Linjär algebra för TMA (Teknisk matematik civing)
TATA24 Linjär algebra för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA24 Linjär algebra för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA24 Linjär algebra för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA24 Linjär algebra för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA31 Linjär algebra för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA31 Linjär algebra för I (Industriell ekonomi civing)
TATA32 Diskret matematik för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA34 Analys, överkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA34 Analys, överkurs för I (Industriell ekonomi civing)
TATA34 Analys, överkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA34 Analys, överkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA34 Analys, överkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA40 Matematiska utblickar för D (Datateknik civing)
TATA40 Matematiska utblickar för IT (informationsteknologi civing)
TATA40 Matematiska utblickar för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA40 Matematiska utblickar för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA40 Matematiska utblickar för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA40 Matematiska utblickar för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA41 Envariabelanalys 1 för DPU (Design och produktutveckling civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för D (Datateknik civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för I (Industriell ekonomi civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för IT (informationsteknologi civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för KB (Kemisk biologi civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för M (Maskinteknik civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för TB (Teknisk biologi civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för TMA (Teknisk matematik civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA41 Envariabelanalys 1 för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA42 Envariabelanalys 2 för DPU (Design och produktutveckling civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för D (Datateknik civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för I (Industriell ekonomi civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för KB (Kemisk biologi civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för M (Maskinteknik civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för TB (Teknisk biologi civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA42 Envariabelanalys 2 för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA43 Flervariabelanalys för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA43 Flervariabelanalys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA43 Flervariabelanalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA43 Flervariabelanalys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA44 Vektoranalys för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA44 Vektoranalys för I (Industriell ekonomi civing)
TATA44 Vektoranalys för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA44 Vektoranalys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA44 Vektoranalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA44 Vektoranalys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA45 Komplex analys för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA45 Komplex analys för I (Industriell ekonomi civing)
TATA45 Komplex analys för TB (Teknisk biologi civing)
TATA45 Komplex analys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA45 Komplex analys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA45 Komplex analys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA49 Geometri med tillämpningar för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för D (Datateknik civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för I (Industriell ekonomi civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för IT (informationsteknologi civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA54 Talteori för D (Datateknik civing)
TATA54 Talteori för IT (informationsteknologi civing)
TATA54 Talteori för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA54 Talteori för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA54 Talteori för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA54 Talteori för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA55 Abstrakt algebra för D (Datateknik civing)
TATA55 Abstrakt algebra för IT (informationsteknologi civing)
TATA55 Abstrakt algebra för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA55 Abstrakt algebra för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA55 Abstrakt algebra för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA55 Abstrakt algebra för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA57 Transformteori för MED (Medicinsk teknik civing)
TATA57 Transformteori för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA57 Transformteori för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för D (Datateknik civing)
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för IT (informationsteknologi civing)
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA65 Diskret matematik för D (Datateknik civing)
TATA65 Diskret matematik för U (Mjukvaruteknik civing)
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA67 Linjär algebra med geometri för DPU (Design och produktutveckling civing)
TATA67 Linjär algebra med geometri för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TATA67 Linjär algebra med geometri för M (Maskinteknik civing)
TATA69 Flervariabelanalys för DPU (Design och produktutveckling civing)
TATA69 Flervariabelanalys för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TATA69 Flervariabelanalys för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA69 Flervariabelanalys för I (Industriell ekonomi civing)
TATA69 Flervariabelanalys för M (Maskinteknik civing)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för M (Maskinteknik civing)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA72 Matematisk fördjupning för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA73 Matematisk fördjupning fk för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA74 Differentialgeometri (ges ej varje år) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA76 Flervariabelanalys för D (Datateknik civing)
TATA77 Fourieranalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA77 Fourieranalys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATA82 Diskret matematik för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATA82 Diskret matematik för I (Industriell ekonomi civing)
TATA83 Flervariabelanalys för KB (Kemisk biologi civing)
TATA83 Flervariabelanalys för TB (Teknisk biologi civing)
TATA83 Flervariabelanalys (högskoleingenjör i elektrotnik) för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
TATA91 En- och flervariabelanalys för IT (informationsteknologi civing)
TATA91 En- och flervariabelanalys för U (Mjukvaruteknik civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för DPU (Design och produktutveckling civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för EMM (Energi- Miljö Management civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för I (Industriell ekonomi civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för M (Maskinteknik civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för TMA (Teknisk matematik civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATB01 Matematisk grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
TATB02 Matematisk grundkurs för KB (Kemisk biologi civing)
TATB02 Matematisk grundkurs för TB (Teknisk biologi civing)
TATB04 Inledande matematisk analys för D (Datateknik civing)
TATB04 Inledande matematisk analys för IT (informationsteknologi civing)
TATB04 Inledande matematisk analys för U (Mjukvaruteknik civing)
TATB05 Matematisk modellering för TMA (Teknisk matematik civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för I (Industriell ekonomi civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för KB (Kemisk biologi civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för
TATM38 Matematiska modeller i biologi för MED (Medicinsk teknik civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för
TATM38 Matematiska modeller i biologi för TB (Teknisk biologi civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
TATM85 Funktionalanalys för
TATM85 Funktionalanalys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
TATM85 Funktionalanalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2024-06-24