Göm meny

Matematik

726G35 Diskret matematik och logik för Systemvetarprogrammet
764G01 Linjär algebra för Statistik och dataanalysprogrammet
764G03 Flervariabelanalys för Statistik och dataanalysprogrammet
764G07 Matematisk analys för Statistik och dataanalysprogrammet
91MA12 Matematik: Geometri för Lärarutbildning
91MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
91MA14 Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
91MA15 Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
91MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
91MAD1 Matematik: Didaktik 1 för Lärarutbildning
91MAD3 Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
91MAD9 Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
91MAV1 Matematik: VFU för Lärarutbildning
91MAV9 Matematik: VFU för Lärarutbildning
92MA12 Matematik: Geometri för Lärarutbildning
92MA13 Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
92MA14 Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
92MA15 Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
92MA16 Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
92MA31 Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning
92MA37 Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MA41 Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning
92MA47 Matematik (46-52.5hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MAD1 Matematik: Didaktik 1 för Lärarutbildning
92MAD3 Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
92MAD9 Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
92MAV1 Matematik: VFU för Lärarutbildning
92MAV7 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9) för Lärarutbildning
92MAV9 Matematik: VFU för Lärarutbildning
93MA31 Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning
93MA37 Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning
93MA41 Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning
93MA47 Matematik (46-52.5hp för 7-9) för Lärarutbildning
93MA51 Matematik (61-68.5hp) för Lärarutbildning
93MA61 Matematik (76-90hp) för Lärarutbildning
93MAV1 Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp) för Lärarutbildning
93MAV7 Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9) för Lärarutbildning
93XMA1 Matematik: Examensarbete 1 för Lärarutbildning
93XMA7 Examensarbete 1, Matematik för Lärarutbildning
972G10 Matematik 1 (för grundlärare F-3) för Lärarutbildning
973G10 Matematik 1 (för grundlärare 4-6) för Lärarutbildning
9AMA71 Matematik (91-97,5hp) för Lärarutbildning
9AXMA1 Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning
9AXMA7 Examensarbete 2 inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning
9FVG16 Matematik för grundlärare F-3 för Distanskurser
9FVG17 Matematik för grundlärare 4-6 för Distanskurser
9GMA04 Matematik: Envariabelanalys 2 för Lärarutbildning
9GMA06 Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
9GMA08 Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
9GMA10 Matematik: Diskret matematik (76-83hp) för Lärarutbildning
BML301 Matematik 3C för basår för Basår
BML401 Matematik 4 för basår för Basår
BML402 Matematik specialisering för basår för Basår
ETE306 Diskret matematik för Fristående kurser
ETE325 Linjär algebra för Fristående kurser
ETE373 Diskret matematik med algebra för Fristående kurser
MATEM2 Matematik - kurspaket, 14 hp för Fristående kurser
NMAA06 Analys i en variabel (för kemi) för
NMAA07 Matematik, fortsättningskurs (för kemi) för
TADI31 Diskret matematik, Ing för
TAIU05 Linjär algebra för Ingenjörsutbildning
TAIU08 Flervariabelanalys för Ingenjörsutbildning
TAIU10 Analys i en variabel för Ingenjörsutbildning
TATA16 Linjär algebra för KB-programmet
TATA16 Linjär algebra för TB-programmet
TATA24 Linjär algebra för D-programmet
TATA24 Linjär algebra för IT-programmet
TATA24 Linjär algebra för Medicinsk teknik
TATA24 Linjär algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA24 Linjär algebra för Yi-programmet
TATA24 Linjär algebra för Y-programmet
TATA24 Linjär algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA27 Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA31 Linjär algebra för Ii-programmet
TATA31 Linjär algebra för I-programmet
TATA32 Diskret matematik för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA34 Analys, överkurs för Ii-programmet
TATA34 Analys, överkurs för I-programmet
TATA34 Analys, överkurs för Yi-programmet
TATA34 Analys, överkurs för Y-programmet
TATA34 Analys, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA40 Matematiska utblickar för D-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för IT-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA40 Matematiska utblickar för Yi-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för Y-programmet
TATA40 Matematiska utblickar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA41 Envariabelanalys 1 för Design och produktutveckling
TATA41 Envariabelanalys 1 för D-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA41 Envariabelanalys 1 för Ii-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för I-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för IT-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för KB-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Medicinsk teknik
TATA41 Envariabelanalys 1 för M-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för TB-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA41 Envariabelanalys 1 för Yi-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Y-programmet
TATA41 Envariabelanalys 1 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA42 Envariabelanalys 2 för Design och produktutveckling
TATA42 Envariabelanalys 2 för D-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA42 Envariabelanalys 2 för Ii-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för I-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för KB-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Medicinsk teknik
TATA42 Envariabelanalys 2 för M-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för TB-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Yi-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Y-programmet
TATA42 Envariabelanalys 2 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA43 Flervariabelanalys för Medicinsk teknik
TATA43 Flervariabelanalys för Yi-programmet
TATA43 Flervariabelanalys för Y-programmet
TATA43 Flervariabelanalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA44 Vektoranalys för Ii-programmet
TATA44 Vektoranalys för I-programmet
TATA44 Vektoranalys för Medicinsk teknik
TATA44 Vektoranalys för Yi-programmet
TATA44 Vektoranalys för Y-programmet
TATA44 Vektoranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA45 Komplex analys för Ii-programmet
TATA45 Komplex analys för I-programmet
TATA45 Komplex analys för TB-programmet
TATA45 Komplex analys för Yi-programmet
TATA45 Komplex analys för Y-programmet
TATA45 Komplex analys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA49 Geometri med tillämpningar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA53 Linjär algebra, överkurs för D-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Ii-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för I-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för IT-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Medicinsk teknik
TATA53 Linjär algebra, överkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Yi-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Y-programmet
TATA53 Linjär algebra, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA54 Talteori för D-programmet
TATA54 Talteori för IT-programmet
TATA54 Talteori för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA54 Talteori för Yi-programmet
TATA54 Talteori för Y-programmet
TATA54 Talteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA55 Abstrakt algebra för D-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för IT-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA55 Abstrakt algebra för Yi-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för Y-programmet
TATA55 Abstrakt algebra för Datavetenskapliga programmet
TATA55 Abstrakt algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA57 Transformteori för Medicinsk teknik
TATA57 Transformteori för Yi-programmet
TATA57 Transformteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för D-programmet
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för IT-programmet
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA64 Grafteori (ges ej varje år) för Datavetenskapliga programmet
TATA65 Diskret matematik för D-programmet
TATA65 Diskret matematik för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Yi-programmet
TATA66 Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA67 Linjär algebra med geometri för Design och produktutveckling
TATA67 Linjär algebra med geometri för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA67 Linjär algebra med geometri för M-programmet
TATA69 Flervariabelanalys för Design och produktutveckling
TATA69 Flervariabelanalys för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATA69 Flervariabelanalys för Ii-programmet
TATA69 Flervariabelanalys för I-programmet
TATA69 Flervariabelanalys för M-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för M-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Yi-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Y-programmet
TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA72 Matematisk fördjupning för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA73 Matematisk fördjupning fk för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA74 Differentialgeometri (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år) för Yi-programmet
TATA75 Relativitetsteori (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA76 Flervariabelanalys för D-programmet
TATA77 Fourieranalys för Y-programmet
TATA77 Fourieranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år) för Yi-programmet
TATA78 Komplex analys fk (ges ej varje år) för Y-programmet
TATA82 Diskret matematik för Ii-programmet
TATA82 Diskret matematik för I-programmet
TATA83 Flervariabelanalys för KB-programmet
TATA83 Flervariabelanalys för TB-programmet
TATA83 Flervariabelanalys (högskoleingenjör i elektrotnik) för Ingenjörsutbildning
TATA91 En- och flervariabelanalys för IT-programmet
TATA91 En- och flervariabelanalys för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATB01 Matematisk grundkurs för Design och produktutveckling
TATB01 Matematisk grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management)
TATB01 Matematisk grundkurs för Ii-programmet
TATB01 Matematisk grundkurs för I-programmet
TATB01 Matematisk grundkurs för Medicinsk teknik
TATB01 Matematisk grundkurs för M-programmet
TATB01 Matematisk grundkurs för Yi-programmet
TATB01 Matematisk grundkurs för Y-programmet
TATB01 Matematisk grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
TATB02 Matematisk grundkurs för KB-programmet
TATB02 Matematisk grundkurs för TB-programmet
TATB03 Matematisk Grundkurs (för asienkunskap) för
TATB04 Inledande matematisk analys för D-programmet
TATB04 Inledande matematisk analys för IT-programmet
TATB04 Inledande matematisk analys för U-programmet (Mjukvaruteknik)
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Ii-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för I-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för KB-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Medicinsk teknik
TATM38 Matematiska modeller i biologi för
TATM38 Matematiska modeller i biologi för TB-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Yi-programmet
TATM38 Matematiska modeller i biologi för Y-programmet
TATM85 Funktionalanalys för
TATM85 Funktionalanalys för Yi-programmet
TATM85 Funktionalanalys för Y-programmet

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-07-04