Göm meny

Högre ordnings linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter

index

En ekvation på formen: $$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\ldots+a_1y'+a_0y=g(x)$$ kallas för en linjär differentialekvation. Vi kommer anta att $a_i:$a är reella konstanter, och därför säger vi att den har konstanta koefficienter.

Den allmänna lösningen till en sådan är på formen: $$y=y_h + y_p$$ där $y_h$ betecknar den allmänna homogenlösningen, och $y_p$ betecknar en partikulärlösning.

Till $y_h$ finns en explicit formel, och $y_p$ kommer vi få fram genom en ansats.

Föregående     Tillbaka till översikten     NästaSidansvarig: Tomas Sjödin
Senast uppdaterad: 2020-11-11