Göm meny

Lagranges restterm

index

Antag att $f(x)$ är $n+1$ gånger kontinuerligt deriverbar på ett intervall $I$ som innehåller punkten $a$. Då gäller att $$f(x)=f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+ \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$ för något $\xi$ mellan $a$ och $x$.

Termen $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$ kallas Lagranges restterm, och den kan användas till att få kontroll på resttermen en bit ifrån punkten $a$, vilket gör att det går att göra kontrollerade uppskattningar av vissa funktionsvärden (som t.ex. $\sqrt{2}$...).

OBS! $\xi$ beror på $x$, så den får inte behandlas som en konstant vid t.ex. integration.Presentation
Presentation
Presentation


Föregående     Tillbaka till översikten     NästaSidansvarig: Tomas Sjödin
Senast uppdaterad: 2021-01-21