Göm meny

Alla kurser på MAI

 • - för
 • 726G35 - Diskret matematik och logik för Systemvetenskap (kandidat)
 • 764G01 - Linjär algebra för Statistik och dataanalys (kandidat)
 • 764G03 - Flervariabelanalys för Statistik och dataanalys (kandidat)
 • 764G07 - Matematisk analys för Statistik och dataanalys (kandidat)
 • 764G08 - Linjär algebra för Statistik och dataanalys (kandidat)
 • 91MA12 - Matematik: Geometri för Lärarutbildning
 • 91MA13 - Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
 • 91MA14 - Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
 • 91MA15 - Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
 • 91MA16 - Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
 • 91MA32 - Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering för Lärarutbildning
 • 91MA33 - Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
 • 91MA39 - Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
 • 91MAD9 - Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
 • 91MAV1 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 91MAV9 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 92MA12 - Matematik: Geometri för Lärarutbildning
 • 92MA13 - Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
 • 92MA14 - Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
 • 92MA15 - Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
 • 92MA16 - Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
 • 92MA32 - Matematik: Programmering med matematisk och ämnesdidaktisk specialisering för Lärarutbildning
 • 92MA33 - Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
 • 92MA39 - Matematik: Matematikdidaktik 2 för Lärarutbildning
 • 92MAV1 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 92MAV9 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 93MA52 - Matematik: Matematikdidaktik 3 för Lärarutbildning
 • 93MA53 - Matematik: Optimeringslära, grundkurs för Lärarutbildning
 • 93MA54 - Transformteori för Lärarutbildning
 • 93MAV3 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 93XMA1 - Matematik: Examensarbete 1 för Lärarutbildning
 • 972G10 - Matematik 1 (för grundlärare F-3) för Lärarutbildning
 • 973G10 - Matematik 1 (för grundlärare 4-6) för Lärarutbildning
 • 9AMA57 - Matematik: Diskret matematik, matematiska modeller och modellering (61-75 hp) för Lärarutbildning
 • 9AMA73 - Matematik: Beräkningsmatematik för Lärarutbildning
 • 9AMA74 - Matematik (91-105 hp) för Lärarutbildning
 • 9AXMA1 - Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning
 • 9FVG16 - Matematik för grundlärare F-3 för Distanskurser
 • 9FVG17 - Matematik för grundlärare 4-6 för Distanskurser
 • 9GMA04 - Matematik: Envariabelanalys 2 för Lärarutbildning
 • 9GMA05 - Matematik: statistik för Lärarutbildning
 • 9GMA06 - Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
 • 9GMA08 - Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
 • 9GMA10 - Matematik: Diskret matematik (76-83hp) för Lärarutbildning
 • BML301 - Matematik 3C för basår för Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår)
 • BML401 - Matematik 4 för basår för Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår)
 • BML402 - Matematik specialisering för basår för Basår (Tekniskt-naturvetenskapligt basår)
 • ETE306 - Diskret matematik för Fristående kurser
 • ETE325 - Linjär algebra för Fristående kurser
 • ETE351 - Grundläggande optimeringslära för Distanskurser
 • ETE373 - Diskret matematik med algebra för Fristående kurser
 • ETE381 - Linjär algebra för Fristående kurser
 • ETEX01 - Tillämpad topologi för Fristående kurser
 • MATEM2 - Matematik - kurspaket, 14 hp för Fristående kurser
 • NMAA06 - Analys i en variabel (för kemi) för KB (Kemi molekylär design kandidat)
 • NMAA07 - Matematik, fortsättningskurs (för kemi) för KB (Kemi molekylär design kandidat)
 • TADI31 - Diskret matematik, Ing för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAIU05 - Linjär algebra för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAIU06 - Matematisk statistik för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAIU07 - Matematiska beräkningar med Matlab för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAIU08 - Flervariabelanalys för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAIU10 - Analys i en variabel för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för D (Datateknik civing)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för KB (Kemisk biologi civing)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för M (Maskinteknik civing)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för TB (Teknisk biologi civing)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TAMS14 - Sannolikhetslära,grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TAMS14 - Sannolikhetslära,grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TAMS14 - Sannolikhetslära,grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS17 - Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS17 - Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för D (Datateknik civing)
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för IT (informationsteknologi civing)
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk (ersatt av TAMS43) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för D (Datateknik civing)
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS32 - Stokastiska processer för D (Datateknik civing)
 • TAMS32 - Stokastiska processer för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAMS32 - Stokastiska processer för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAMS32 - Stokastiska processer för IT (informationsteknologi civing)
 • TAMS32 - Stokastiska processer för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS32 - Stokastiska processer för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för KB (Kemisk biologi civing)
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för TB (Teknisk biologi civing)
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för KB (Kemisk biologi civing)
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för TB (Teknisk biologi civing)
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS42 - Probability and Statistics för D (Datateknik civing)
 • TAMS42 - Probability and Statistics för IT (informationsteknologi civing)
 • TAMS43 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för D (Datateknik civing)
 • TAMS43 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för IT (informationsteknologi civing)
 • TAMS43 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TAMS43 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS43 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAMS80 - Matematisk statistik, grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAMS81 - Statistisk försöksplanering för KB (Kemisk biologi civing)
 • TAMS81 - Statistisk försöksplanering för TB (Teknisk biologi civing)
 • TAMS81 - Statistisk försöksplanering för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TANA09 - Datatekniska beräkningar för D (Datateknik civing)
 • TANA09 - Datatekniska beräkningar för IT (informationsteknologi civing)
 • TANA09 - Datatekniska beräkningar för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för D (Datateknik civing)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för IT (informationsteknologi civing)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för D (Datateknik civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för I (Industriell ekonomi civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för IT (informationsteknologi civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för KB (Kemisk biologi civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för M (Maskinteknik civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för TB (Teknisk biologi civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TANA22 - Beräkningsmatematik (samläses med TANA21) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TANA23 - Matematiska algoritmer och modeller för IT (informationsteknologi civing)
 • TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för M (Maskinteknik civing)
 • TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TANA81 - Matematikprojekt för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TANA82 - Ingenjörsprojekt för TMA (Teknisk matematik civing)
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för IT (informationsteknologi civing)
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för M (Maskinteknik civing)
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP24 - Optimeringslära fortsättningskurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAOP24 - Optimeringslära fortsättningskurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP33 - Kombinatorisk optimering grundkurs för D (Datateknik civing)
 • TAOP33 - Kombinatorisk optimering grundkurs för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TAOP34 - Optimering av stora system för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAOP34 - Optimering av stora system för M (Maskinteknik civing)
 • TAOP34 - Optimering av stora system för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAOP34 - Optimering av stora system för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP52 - Optimeringslära, grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAOP52 - Optimeringslära, grundkurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för D (Datateknik civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för IT (informationsteknologi civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för KB (Kemisk biologi civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för TB (Teknisk biologi civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP62 - Optimeringslära, fortsättningskurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TAOP62 - Optimeringslära, fortsättningskurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TAOP87 - Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TAOP87 - Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för KB (Kemisk biologi civing)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för M (Maskinteknik civing)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för TB (Teknisk biologi civing)
 • TAOP89 - Optimering för IT för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA16 - Linjär algebra för KB (Kemisk biologi civing)
 • TATA16 - Linjär algebra för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för D (Datateknik civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för TMA (Teknisk matematik civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA24 - Linjär algebra för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA27 - Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA27 - Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA31 - Linjär algebra för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA31 - Linjär algebra för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA32 - Diskret matematik för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA34 - Analys, överkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA34 - Analys, överkurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA34 - Analys, överkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA34 - Analys, överkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA34 - Analys, överkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för D (Datateknik civing)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för D (Datateknik civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för KB (Kemisk biologi civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för M (Maskinteknik civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för TMA (Teknisk matematik civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för D (Datateknik civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för KB (Kemisk biologi civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för M (Maskinteknik civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA43 - Flervariabelanalys för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA43 - Flervariabelanalys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA43 - Flervariabelanalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA43 - Flervariabelanalys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA44 - Vektoranalys för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA44 - Vektoranalys för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA44 - Vektoranalys för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA44 - Vektoranalys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA44 - Vektoranalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA44 - Vektoranalys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA45 - Komplex analys för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA45 - Komplex analys för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA45 - Komplex analys för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATA45 - Komplex analys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA45 - Komplex analys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA45 - Komplex analys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA49 - Geometri med tillämpningar för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för D (Datateknik civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA54 - Talteori för D (Datateknik civing)
 • TATA54 - Talteori för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA54 - Talteori för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA54 - Talteori för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA54 - Talteori för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA54 - Talteori för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för D (Datateknik civing)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA57 - Transformteori för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATA57 - Transformteori för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA57 - Transformteori för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA62 - Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för D (Datateknik civing)
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA65 - Diskret matematik för D (Datateknik civing)
 • TATA65 - Diskret matematik för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATA66 - Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA66 - Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA67 - Linjär algebra med geometri för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TATA67 - Linjär algebra med geometri för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TATA67 - Linjär algebra med geometri för M (Maskinteknik civing)
 • TATA69 - Flervariabelanalys för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TATA69 - Flervariabelanalys för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TATA69 - Flervariabelanalys för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA69 - Flervariabelanalys för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA69 - Flervariabelanalys för M (Maskinteknik civing)
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för M (Maskinteknik civing)
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA72 - Matematisk fördjupning för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA73 - Matematisk fördjupning fk för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA74 - Differentialgeometri (ges ej varje år) för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA75 - Relativitetsteori (ges ej varje år) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA75 - Relativitetsteori (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA76 - Flervariabelanalys för D (Datateknik civing)
 • TATA77 - Fourieranalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA77 - Fourieranalys för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATA78 - Komplex analys fk (ges ej varje år) för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATA78 - Komplex analys fk (ges ej varje år) för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATA78 - Komplex analys fk (ges ej varje år) för
 • TATA82 - Diskret matematik för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATA82 - Diskret matematik för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATA83 - Flervariabelanalys för KB (Kemisk biologi civing)
 • TATA83 - Flervariabelanalys för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATA83 - Flervariabelanalys (högskoleingenjör i elektrotnik) för DI, EL, KA, MI (Högskoleingenjörsutbildningar)
 • TATA91 - En- och flervariabelanalys för IT (informationsteknologi civing)
 • TATA91 - En- och flervariabelanalys för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för DPU (Design och produktutveckling civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för EMM (Energi- Miljö Management civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för M (Maskinteknik civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för TMA (Teknisk matematik civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för MAT (Kandidatprogrammet i matematik)
 • TATB02 - Matematisk grundkurs för KB (Kemisk biologi civing)
 • TATB02 - Matematisk grundkurs för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATB04 - Inledande matematisk analys för D (Datateknik civing)
 • TATB04 - Inledande matematisk analys för IT (informationsteknologi civing)
 • TATB04 - Inledande matematisk analys för U (Mjukvaruteknik civing)
 • TATB05 - Matematisk modellering för TMA (Teknisk matematik civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Ii (Industriell ekonomi internationell civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för I (Industriell ekonomi civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för KB (Kemisk biologi civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för MED (Medicinsk teknik civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för TB (Teknisk biologi civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)
 • TATM85 - Funktionalanalys för
 • TATM85 - Funktionalanalys för Yi (Teknisk fysik och elekroteknik internationell civing)
 • TATM85 - Funktionalanalys för Y (Teknisk fysik och elekroteknik civing)

  Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
  Senast uppdaterad: 2024-04-16