Göm meny

Alla kurser på MAI

 • - för
 • 726G35 - Diskret matematik och logik för Systemvetarprogrammet
 • 764G01 - Linjär algebra för Statistik och dataanalysprogrammet
 • 764G03 - Flervariabelanalys för Statistik och dataanalysprogrammet
 • 764G07 - Matematisk analys för Statistik och dataanalysprogrammet
 • 91MA12 - Matematik: Geometri för Lärarutbildning
 • 91MA13 - Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
 • 91MA14 - Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
 • 91MA15 - Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
 • 91MA16 - Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
 • 91MAD1 - Matematik: Didaktik 1 för Lärarutbildning
 • 91MAD3 - Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
 • 91MAD9 - Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
 • 91MAV1 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 91MAV9 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 92MA12 - Matematik: Geometri för Lärarutbildning
 • 92MA13 - Matematik: Matematisk Grundkurs för Lärarutbildning
 • 92MA14 - Matematik: Envariabelanalys 1 för Lärarutbildning
 • 92MA15 - Matematik: Linjär Algebra för Lärarutbildning
 • 92MA16 - Matematik: Matematikdidaktik 1 för Lärarutbildning
 • 92MA31 - Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning
 • 92MA37 - Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning
 • 92MA41 - Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning
 • 92MA47 - Matematik (46-52.5hp för 7-9) för Lärarutbildning
 • 92MAD1 - Matematik: Didaktik 1 för Lärarutbildning
 • 92MAD3 - Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
 • 92MAD9 - Matematik: Didaktik 2 för Lärarutbildning
 • 92MAV1 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 92MAV7 - Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9) för Lärarutbildning
 • 92MAV9 - Matematik: VFU för Lärarutbildning
 • 93MA31 - Matematik (31-45hp för Gy) för Lärarutbildning
 • 93MA37 - Matematik (31-45hp för 7-9) för Lärarutbildning
 • 93MA41 - Matematik (46-60hp för Gy) för Lärarutbildning
 • 93MA47 - Matematik (46-52.5hp för 7-9) för Lärarutbildning
 • 93MA51 - Matematik (61-68.5hp) för Lärarutbildning
 • 93MA53 - Matematik: Optimeringslära, grundkurs för Lärarutbildning
 • 93MA61 - Matematik (76-90hp) för Lärarutbildning
 • 93MAV1 - Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning (69-75.5hp) för Lärarutbildning
 • 93MAV7 - Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (53-60hp för 7-9) för Lärarutbildning
 • 93XMA1 - Matematik: Examensarbete 1 för Lärarutbildning
 • 93XMA7 - Examensarbete 1, Matematik för Lärarutbildning
 • 972G10 - Matematik 1 (för grundlärare F-3) för Lärarutbildning
 • 973G10 - Matematik 1 (för grundlärare 4-6) för Lärarutbildning
 • 9AMA71 - Matematik (91-97,5hp) för Lärarutbildning
 • 9AMA73 - Matematik: Beräkningsmatematik för Lärarutbildning
 • 9AXMA1 - Examensarbete inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning
 • 9AXMA7 - Examensarbete 2 inom matematik (forskningsproduktion) för Lärarutbildning
 • 9FVG16 - Matematik för grundlärare F-3 för Distanskurser
 • 9FVG17 - Matematik för grundlärare 4-6 för Distanskurser
 • 9GMA04 - Matematik: Envariabelanalys 2 för Lärarutbildning
 • 9GMA05 - Matematik: statistik för Lärarutbildning
 • 9GMA06 - Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
 • 9GMA08 - Matematik: Flervariabelanalys för Lärarutbildning
 • 9GMA10 - Matematik: Diskret matematik (76-83hp) för Lärarutbildning
 • BML301 - Matematik 3C för basår för Basår
 • BML401 - Matematik 4 för basår för Basår
 • BML402 - Matematik specialisering för basår för Basår
 • ETE306 - Diskret matematik för Fristående kurser
 • ETE325 - Linjär algebra för Fristående kurser
 • ETE351 - Grundläggande optimeringslära för Distanskurser
 • ETE373 - Diskret matematik med algebra för Fristående kurser
 • MATEM2 - Matematik - kurspaket, 14 hp för Fristående kurser
 • NMAA06 - Analys i en variabel (för kemi) för
 • NMAA07 - Matematik, fortsättningskurs (för kemi) för
 • TADI31 - Diskret matematik, Ing för
 • TAIU05 - Linjär algebra för Ingenjörsutbildning
 • TAIU06 - Matematisk statistik för Ingenjörsutbildning
 • TAIU07 - Matematiska beräkningar med Matlab för Ingenjörsutbildning
 • TAIU08 - Flervariabelanalys för Ingenjörsutbildning
 • TAIU10 - Analys i en variabel för Ingenjörsutbildning
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för Design och produktutveckling
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för M-programmet
 • TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs för Ingenjörsutbildning
 • TAMS14 - Sannolikhetslära,grundkurs för Medicinsk teknik
 • TAMS14 - Sannolikhetslära,grundkurs för Yi-programmet
 • TAMS14 - Sannolikhetslära,grundkurs för Y-programmet
 • TAMS15 - Matematisk statistik I, grundkurs (ersatt av TAMS80) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS17 - Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y-programmet
 • TAMS17 - Statistisk teori,fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för D-programmet
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för IT-programmet
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Yi-programmet
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Y-programmet
 • TAMS22 - Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för D-programmet
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för Medicinsk teknik
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för Yi-programmet
 • TAMS24 - Statistisk teori,grundkurs för Y-programmet
 • TAMS27 - Matematisk statistik (kursen har utgått) för D-programmet
 • TAMS28 - Matematisk statistik för KB-programmet
 • TAMS28 - Matematisk statistik för TB-programmet
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Ii-programmet
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för I-programmet
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Y-programmet
 • TAMS29 - Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS32 - Stokastiska processer för D-programmet
 • TAMS32 - Stokastiska processer för Ii-programmet
 • TAMS32 - Stokastiska processer för I-programmet
 • TAMS32 - Stokastiska processer för IT-programmet
 • TAMS32 - Stokastiska processer för Y-programmet
 • TAMS32 - Stokastiska processer för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS36 - Sannolikhetslära (ersatt av TAMS42_HT) för IT-programmet
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för KB-programmet
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för TB-programmet
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Y-programmet
 • TAMS38 - Försöksplanering och biostatistik (ersatt av TAMS41) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Ii-programmet
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för I-programmet
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Medicinsk teknik
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Y-programmet
 • TAMS39 - Multivariat statistik (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för KB-programmet
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för TB-programmet
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för Y-programmet
 • TAMS41 - Statistisk modellering med regressionsmetoder för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS42 - Probability and Statistics för D-programmet
 • TAMS42 - Probability and Statistics för IT-programmet
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Ii-programmet
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för I-programmet
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Y-programmet
 • TAMS46 - Sannolikhetslära, fortsättningskurs (Vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Ii-programmet
 • TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs för I-programmet
 • TAMS65 - Matematisk statistik I, fortsättningskurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs för Ii-programmet
 • TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs för I-programmet
 • TAMS80 - Matematisk statistik, grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAMS81 - Statistisk försöksplanering för KB-programmet
 • TAMS81 - Statistisk försöksplanering för TB-programmet
 • TAMS81 - Statistisk försöksplanering för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TANA09 - Datatekniska beräkningar för D-programmet
 • TANA09 - Datatekniska beräkningar för IT-programmet
 • TANA09 - Datatekniska beräkningar för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för D-programmet
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för IT-programmet
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för Y-programmet
 • TANA15 - Numerisk linjär algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för D-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för I-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för IT-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för KB-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för Medicinsk teknik
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för M-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för TB-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för Yi-programmet
 • TANA21 - Beräkningsmatematik för Y-programmet
 • TANA22 - Beräkningsmatematik (samläses med TANA21) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för M-programmet
 • TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för Y-programmet
 • TANA31 - Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TANA81 - Matematikprojekt för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för I-programmet
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för IT-programmet
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Y-programmet
 • TAOP04 - Matematisk optimering (vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för Medicinsk teknik
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för Yi-programmet
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för Y-programmet
 • TAOP07 - Optimeringslära grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för Design och produktutveckling
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för I-programmet
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för M-programmet
 • TAOP18 - Optimering av försörjningskedjor för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP24 - Optimeringslära fortsättningskurs för Y-programmet
 • TAOP24 - Optimeringslära fortsättningskurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP33 - Kombinatorisk optimering grundkurs för D-programmet
 • TAOP33 - Kombinatorisk optimering grundkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TAOP34 - Optimering av stora system för I-programmet
 • TAOP34 - Optimering av stora system för M-programmet
 • TAOP34 - Optimering av stora system för Y-programmet
 • TAOP34 - Optimering av stora system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP52 - Optimeringslära, grundkurs för Ii-programmet
 • TAOP52 - Optimeringslära, grundkurs för I-programmet
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för D-programmet
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för IT-programmet
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för KB-programmet
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för TB-programmet
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TAOP61 - Optimering av realistiska, sammansatta system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP62 - Optimeringslära, fortsättningskurs för Ii-programmet
 • TAOP62 - Optimeringslära, fortsättningskurs för I-programmet
 • TAOP86 - Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar (ersatt av TAOP89) för IT-programmet
 • TAOP87 - Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för Y-programmet
 • TAOP87 - Projekt i tillämpad optimering (vartannatårskurs) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för Design och produktutveckling
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för KB-programmet
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för Medicinsk teknik
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för M-programmet
 • TAOP88 - Optimering för ingenjörer för TB-programmet
 • TAOP89 - Optimering för IT för IT-programmet
 • TATA16 - Linjär algebra för KB-programmet
 • TATA16 - Linjär algebra för TB-programmet
 • TATA24 - Linjär algebra för D-programmet
 • TATA24 - Linjär algebra för IT-programmet
 • TATA24 - Linjär algebra för Medicinsk teknik
 • TATA24 - Linjär algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA24 - Linjär algebra för Yi-programmet
 • TATA24 - Linjär algebra för Y-programmet
 • TATA24 - Linjär algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA27 - Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Y-programmet
 • TATA27 - Partiella differentialekvationer (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA31 - Linjär algebra för Ii-programmet
 • TATA31 - Linjär algebra för I-programmet
 • TATA32 - Diskret matematik för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA34 - Analys, överkurs för Ii-programmet
 • TATA34 - Analys, överkurs för I-programmet
 • TATA34 - Analys, överkurs för Yi-programmet
 • TATA34 - Analys, överkurs för Y-programmet
 • TATA34 - Analys, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA40 - Matematiska utblickar för D-programmet
 • TATA40 - Matematiska utblickar för IT-programmet
 • TATA40 - Matematiska utblickar för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA40 - Matematiska utblickar för Yi-programmet
 • TATA40 - Matematiska utblickar för Y-programmet
 • TATA40 - Matematiska utblickar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Design och produktutveckling
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för D-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Ii-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för I-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för IT-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för KB-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Medicinsk teknik
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för M-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för TB-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Yi-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Y-programmet
 • TATA41 - Envariabelanalys 1 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Design och produktutveckling
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för D-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Ii-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för I-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för KB-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Medicinsk teknik
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för M-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för TB-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Yi-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Y-programmet
 • TATA42 - Envariabelanalys 2 för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA43 - Flervariabelanalys för Medicinsk teknik
 • TATA43 - Flervariabelanalys för Yi-programmet
 • TATA43 - Flervariabelanalys för Y-programmet
 • TATA43 - Flervariabelanalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA44 - Vektoranalys för Ii-programmet
 • TATA44 - Vektoranalys för I-programmet
 • TATA44 - Vektoranalys för Medicinsk teknik
 • TATA44 - Vektoranalys för Yi-programmet
 • TATA44 - Vektoranalys för Y-programmet
 • TATA44 - Vektoranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA45 - Komplex analys för Ii-programmet
 • TATA45 - Komplex analys för I-programmet
 • TATA45 - Komplex analys för TB-programmet
 • TATA45 - Komplex analys för Yi-programmet
 • TATA45 - Komplex analys för Y-programmet
 • TATA45 - Komplex analys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA49 - Geometri med tillämpningar för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för D-programmet
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Ii-programmet
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för I-programmet
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för IT-programmet
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Medicinsk teknik
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Yi-programmet
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Y-programmet
 • TATA53 - Linjär algebra, överkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA54 - Talteori för D-programmet
 • TATA54 - Talteori för IT-programmet
 • TATA54 - Talteori för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA54 - Talteori för Yi-programmet
 • TATA54 - Talteori för Y-programmet
 • TATA54 - Talteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA55 - Abstrakt algebra för D-programmet
 • TATA55 - Abstrakt algebra för IT-programmet
 • TATA55 - Abstrakt algebra för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA55 - Abstrakt algebra för Yi-programmet
 • TATA55 - Abstrakt algebra för Y-programmet
 • TATA55 - Abstrakt algebra för Datavetenskapliga programmet
 • TATA55 - Abstrakt algebra för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA57 - Transformteori för Medicinsk teknik
 • TATA57 - Transformteori för Yi-programmet
 • TATA57 - Transformteori för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA62 - Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO för Y-programmet
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för D-programmet
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för IT-programmet
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA64 - Grafteori (ges ej varje år) för Datavetenskapliga programmet
 • TATA65 - Diskret matematik för D-programmet
 • TATA65 - Diskret matematik för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATA66 - Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Yi-programmet
 • TATA66 - Fourier- och waveletanalys (ges ej varje år) för Y-programmet
 • TATA67 - Linjär algebra med geometri för Design och produktutveckling
 • TATA67 - Linjär algebra med geometri för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TATA67 - Linjär algebra med geometri för M-programmet
 • TATA69 - Flervariabelanalys för Design och produktutveckling
 • TATA69 - Flervariabelanalys för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TATA69 - Flervariabelanalys för Ii-programmet
 • TATA69 - Flervariabelanalys för I-programmet
 • TATA69 - Flervariabelanalys för M-programmet
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för M-programmet
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Yi-programmet
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Y-programmet
 • TATA71 - Ordinära differentialekvationer och dynamiska system för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA72 - Matematisk fördjupning för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA73 - Matematisk fördjupning fk för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA74 - Differentialgeometri (ges ej varje år) för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA75 - Relativitetsteori (ges ej varje år) för Yi-programmet
 • TATA75 - Relativitetsteori (ges ej varje år) för Y-programmet
 • TATA76 - Flervariabelanalys för D-programmet
 • TATA77 - Fourieranalys för Y-programmet
 • TATA77 - Fourieranalys för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATA78 - Komplex analys fk (ges ej varje år) för Yi-programmet
 • TATA78 - Komplex analys fk (ges ej varje år) för Y-programmet
 • TATA78 - Komplex analys fk (ges ej varje år) för
 • TATA82 - Diskret matematik för Ii-programmet
 • TATA82 - Diskret matematik för I-programmet
 • TATA83 - Flervariabelanalys för KB-programmet
 • TATA83 - Flervariabelanalys för TB-programmet
 • TATA83 - Flervariabelanalys (högskoleingenjör i elektrotnik) för Ingenjörsutbildning
 • TATA91 - En- och flervariabelanalys för IT-programmet
 • TATA91 - En- och flervariabelanalys för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Design och produktutveckling
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för EMM (Energi, Miljö, Management)
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Ii-programmet
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för I-programmet
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Medicinsk teknik
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för M-programmet
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Yi-programmet
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Y-programmet
 • TATB01 - Matematisk grundkurs för Matematisk-naturvetenskaplig utbildning
 • TATB02 - Matematisk grundkurs för KB-programmet
 • TATB02 - Matematisk grundkurs för TB-programmet
 • TATB03 - Matematisk Grundkurs (för asienkunskap) för
 • TATB04 - Inledande matematisk analys för D-programmet
 • TATB04 - Inledande matematisk analys för IT-programmet
 • TATB04 - Inledande matematisk analys för U-programmet (Mjukvaruteknik)
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Ii-programmet
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för I-programmet
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för KB-programmet
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Medicinsk teknik
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för TB-programmet
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Yi-programmet
 • TATM38 - Matematiska modeller i biologi för Y-programmet
 • TATM85 - Funktionalanalys för
 • TATM85 - Funktionalanalys för Yi-programmet
 • TATM85 - Funktionalanalys för Y-programmet

  Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
  Senast uppdaterad: 2022-05-25