Göm meny
Kursinformation TAOP33

TAOP33 Kombinatorisk optimering grundkurs

Följande lösningar är inte fullständiga. Det som saknas är figurer, såsom grafer och grafisk lösning av LP-problem. För billigaste väg-problem och maxflödesproblem måste vägsökningar visas tydligare, bl.a. med nodpriser. Basträd i minkostnadsflöde och 1-träd för handelsresande bör också ritas.

Tidigare tentor i TAOP33

Tenta 230825, svar 230825.
Tenta 230103, svar 230103.
Tenta 221024, svar 221024.
Tenta 220826, svar 220826.
Tenta 220104, svar 220104.
Tenta 211025, svar 211025.
Tenta 210827, svar 210827.
Tenta 210104, svar 210104. (Distanstenta, lite annorlunda.)
Tenta 201024, svar 201024.
Tenta 200828, svar 200828. (Distanstenta, lite annorlunda.)
Tenta 200107, svar 200107.
Tenta 191021, svar 191021.
Tenta 190830, svar 190830.
Tenta 190107, svar 190107.
Tenta 181022, svar 181022.
Tenta 180831, svar 180831.
Tenta 180102, svar 180102.
Tenta 171017, svar 171017.
Tenta 170826, svar 170826.
Tenta 170421, svar 170421.
Tenta 170113, svar 170113.
Tenta 160826, svar 160826.
Tenta 160331, svar 160331.
Tenta 160115, svar 160115.
Tenta 150828, svar 150828.
Tenta 150409, svar 150409.
Tenta 150116, svar 150116.
Tenta 140829, svar 140829.
Tenta 140424, svar 140424.
Tenta 140117, svar 140117.
Tenta 130830, svar 130830.
Tenta 130603, svar 130603.
Tenta 130107. Svar 130107.
Tenta 120822. Svar 120822.
Tenta 120529. Svar 120529. (Uppgiftsnumreringen blev fel, men inget saknas.)
Tenta 120114. Svar 120114.
Tenta 110826. Svar 110826.
Tenta 110531. Svar 110531.
Tenta 110114. Svar 110114.
Tenta 100826. Svar 100826.
Tenta 100531. Svar 100531.
Tenta 100112. Svar 100112.
Tenta 090814. Svar 090814.
Tenta 090603. Svar 090603.

Sidansvarig: Kaj Holmberg
Senast uppdaterad: 2023-09-01